Cenník výkonov v NZZ v Hlohovci

V zmysle zákona č. 526/1990 a Výmeru MF č. 01/1993 ceny výkonov ak sa nejedná o indikovanú zdravotnícku starostlivosť sú nasledovné:

Psychodiagnostika: Cena: Euro
kompletné psychologické vyšetrenie s nálezom a interpretáciou 250 eur
psychologické vyšetrenie spôsobilosti:
psychologické vyšetrenie - SBS 60 eur
riadiť motorové vozidlo 60 eur
psychologické vyšetrenie - inštruktori 60 eur
psychologické vyšetrenie - zbrojný pas 80 eur
Psychoterapia: Cena: Euro
psychoterapia (1 sedenie cca 45 min) 70 eur
rodinná terapia ( 1 sedenie cca 45 min) 50 eur
cvičná terapia (1 sedenie cca 45 min) 60 eur
1. diagnostické interview /cca 60 min/ 120 eur
storno poplatok v prípade včas neospravedlnenej neprítomnosti /24 hodín pred sedením/ 50 eur

V prípade, že sa jedná o indikovanú zdravotnú starostlivosť, podmienenú výmenným lístkom od lekára a psychickým ochorením podľa MKCH-10, výkony sú čiastočne hradené zdravotnými poisťovňami v závislosti od limitu upraveného zmluvnými podmienkami

Cenník výkonov v Bratislave

V prípadoch ak sa nejedná o indikovanú zdravotnú starostlivosť, nehradenú zdravotnými poisťovňami.

Psychoanalytická konzultácia, poradenstvo, sedenie Cena: Euro
individuálne / cca 45 min/ 100 eur
individuálne kolegovia / cca 45 min/ 90 eur
supervízne / cca 45 min/ 80 eur
1. diagnostické interview / cca 60 min/ 140 eur
storno poplatok v prípade včas neospravedlnenej neprítomnosti /24 hodín pred sedením/ 80 eur
online konzultácia 110 eur
Individuálne cvičné 80 eur

Uvedené ceny platia od 1.1.2024