Psychopulz s.r.o.
Nám. sv. Michala 9C
920 01 Hlohovec

IČO: 36 653 195
DIČ: 2022219045
Obchodný register Trnava, číslo spisovej vložky: 18776/T

Konateľ: PhDr. Martin Chylík


Psychologické pracovisko - Bratislava
Mudroňova 77
Bratislava
Tel. 0948021546

NZZ- Pracovisko klinickej psychológie - Hlohovec
Nám. sv. Michala 9C
920 01 Hlohovec
tel. 033/ 7425647