Psychopulz s.r.o, resp. jeho pracovníci, sú držiteľom platných certifikátov:

• klinickej psychológie
• psychoterapie
• dopravnej psychológie
• psychoterapeutickej supervízie

Na psychologických pracoviskách Psychopulz, s.r.o. pracujú psychológovia a psychoterapeuti s plnou kvalifikáciou, resp. pod supervíznym dohľadom odborného garanta v psychoterapeutickom alebo psychodiagnostickom procese.

Odborným garantom je PhDr. Martin Chylík.

PhDr. Martin Chylík je držiteĺom Európskeho certifikátu v psychoterapii /EAP z Viedne/, členom a menovaným supervízorom EAS /Supervision and Coaching in Europe, Seefeld/, členom SKP /Slovenskej komory psychológov/ a SPS /Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti/. Je menovaný výcvikový terapeut a lektor SIPP /Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie/ a SSKIP /Slovenská spoločnosť katatýmne imaginatívnej psychoterapie/. Prednáša psychoterapeutickú teóriu v týchto inštitútoch v rámci vzdelávania SPS. Od r.2001 kontinuálne vedie skupinové supervízno-teoretické semináre v psychodynamickej psychoterapii.