Supervízne psychoterapeutické semináre pod vedením PhDr.Martin Chylíka v r.2024

11.1.2024 Supervízny seminár Nádej Bratislava
18.1.2024 Supervízny seminár skupina Žilina - online
2-4.2.2024 Supervízno - teoretický seminár v psychodynamickej psychoterapii v rámci certifikovaného vzdelávania SIPP
8.2.2024 Supervízny seminár Psychoeduca Bratislava
15.2.2024 Supervízny seminár Dynamic Bratislava
22.2.2024 Supervízny seminár PSYCHE CLINIC Bratislava
8-10.3.2024 Supervízno - teoretický seminár v psychodynamickej psychoterapii v rámci certifikovaného vzdelávania SIPP
14.3.2024 Supervízny seminár skupina Žilina - online
21.3.2024 Supervízny seminár Nádej Bratislava
4.4.2024 Supervízny seminár Psychoeduca Bratislava
11.4.2024 Supervízny seminár Dynamic Bratislava
12-14.4.2024 Supervízno - teoretický seminár v psychodynamickej psychoterapii v rámci certifikovaného vzdelávania SIPP
9.5.2024 Supervízny seminár skupina Žilina - online
17.19.5.2024 Supervízno - teoretický seminár v psychodynamickej psychoterapii v rámci certifikovaného vzdelávania SIPP
23.5.2024 Supervízny seminár PSYCHE CLINIC
30.5.2024 Supervízny seminár Nádej Bratislava
6.6.2024 Supervízny seminár Psychoeduca Bratislava
13.6.2024 Supervízny seminár Dynamic Bratislava
20.6.2024 Supervízny seminár PSYCHE CLINIC
26.9.2024 Supervízny seminár Nádej Bratislava
4-6.10.2024 Supervízno - teoretický seminár v psychodynamickej psychoterapii v rámci certifikovaného vzdelávania SIPP
7.11.2024 Supervízny seminár Nádej Bratislava
22-24.11.2024 Supervízno - teoretický seminár v psychodynamickej psychoterapii v rámci certifikovaného vzdelávania SIPP
5.12.2023 Supervízny seminár Nádej Bratislava

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supervízne semináre

Semináre sú určené pre psychoterapeutov s hlbinnou orientáciou /dynamickou, analytickou, psychoanalytickou a pod./ pracujúcich v klinických resp. poradenských zariadeniach. Supervízia prebieha v skupinovej forme prácou nad prinesenými kazuistikami. Práca je zameraná na určovanie bazálneho konfliktu, porozumeniu obranným mechanizmom, prenosovým, protiprenosovým a procesovým fenoménom, na analýzu imaginácii a snov, stanovenie účinných intervencií v jednotlivých prípadoch, určením psychodynamickej diagnózy.

Teoreticky vychádzame najmä z konceptov M.Balinta, KIP a OPD /Operacionalizovaná psychodynamická diagnóza/.

Okrem zmluvne dohdodnutých seminárov v r. 2024, je možné vytvoriť pre záujemcov supervíznu skupinu s minimálnym počtom 3 ľudí, obvykle vo štvrtok od 14.00 cca do 20.00 v Bratislave - resp. podľa dohody a potrieb účastníkov. Cena na účastníka je od 80 Eur.

Kontakt: chylik@psychopulz .sk, 0948 021 546