Supervízne psychoterapeutické semináre pod vedením PhDr.Martin Chylíka v r.2019

25-27.1.2019 Supervízno - teoretický seminár v psychodynamickej psychoterapii v rámci vzdelávania SIPP, PNPP Pezinok, skupina B-Fusion
15-17.2.2019 Supervízno – teoretický seminár v psychodynamickej psychoterapii v rámci vzdelávania SIPP, PNPP Pezinok, skupina A-Komunita
29-31.3.2019 Supervízno - teoretický seminár v psychodynamickej psychoterapii v rámci vzdelávania SIPP, PNPP Pezinok, skupina B-Fusion
12-13.4.2019 Supervízny seminár OLÚP, n.o. Predná Hora
24-26.5.2019 Supervízno – teoretický seminár v psychodynamickej psychoterapii v rámci vzdelávania SIPP, PNPP Pezinok, skupina B-Fusion
7-8.6.2019 Supervízny seminár OLÚP, n.o. Predná Hora
13-14.9.2019 Supervízny seminár OLÚP, n.o. Predná Hora
27-29.9.2019 Supervízno - teoretický seminár v psychodynamickej psychoterapii v rámci vzdelávania SIPP, PNPP Pezinok, skupina Fusion
15-16.11.2019 Supervízny seminár OLÚP, n.o. Predná Hora
29.11-1.12.2019 Supervízno - teoretický seminár v psychodynamickej psychoterapii v rámci vzdelávania SIPP, PNPP Pezinok, skupina Fusion

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

semináre v PNPP Pezinok vedie spolu s PhDr.Ľudovítom Jurášom Csc.

Supervízne semináre

Semináre sú určené pre psychoterapeutov s hlbinnou orientáciou /dynamickou, analytickou, psychoanalytickou a pod./ pracujúcich v klinických resp. poradenských zariadeniach. Supervízia prebieha vo skupinovej forme prácou nad prinesenými kazuistikami. Práca je zameraná na určovanie bazálneho konfliktu, porozumeniu obranným mechanizmom, prenosovým, protiprenosovým a procesovým fenoménom, na analýzu imaginácii a snov, stanovenie účinných intervencií v jednotlivých prípadoch, určením psychodynamickej diagnózy.

Teoreticky vychádzame najmä z konceptov M.Balinta, KIP a OPD /Operacionalizovaná psychodynamická diagnóza/.

Okrem zmluvne dohdodnutých seminárov v r. 2019, je možné vytvoriť pre záujemcov supervíznu skupinu s minimálnym počtom 3 ľudí, obvykle v piatok od 14.00 cca do 20.00 v Bratislave - resp. podľa dohody a potrieb účastníkov. Cena na účastníka je od 60 Eur.

Kontakt: chylik@psychopulz .sk, 0948 021 546