Supervízne psychoterapeutické semináre pod vedením PhDr.Martin Chylíka v r.2022

14.1.2022 Supervízny seminár skupina Žilina - online
11.2.2022 Supervízny seminár Psychoeduca Bratislava
25-27.2.2022 Supervízno - teoretický seminár v psychodynamickej psychoterapii v rámci certifikovaného vzdelávania SIPP
18.3.2022 Supervízny seminár skupina Žilina - online
8-10.4.2022 Supervízno - teoretický seminár v psychodynamickej psychoterapii v rámci certifikovaného vzdelávania SIPP
29.4.2022 Supervízny seminár Psychoeduca Bratislava
10-12.6.2022 Supervízno - teoretický seminár v psychodynamickej psychoterapii v rámci certifikovaného vzdelávania SIPP
17.6.2022 Supervízny seminár Psychoeduca Bratislava
9-11.9.2022 Supervízno - teoretický seminár v psychodynamickej psychoterapii v rámci certifikovaného vzdelávania SIPP
11-13.11.2022 Supervízno - teoretický seminár v psychodynamickej psychoterapii v rámci certifikovaného vzdelávania SIPP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supervízne semináre

Semináre sú určené pre psychoterapeutov s hlbinnou orientáciou /dynamickou, analytickou, psychoanalytickou a pod./ pracujúcich v klinických resp. poradenských zariadeniach. Supervízia prebieha vo skupinovej forme prácou nad prinesenými kazuistikami. Práca je zameraná na určovanie bazálneho konfliktu, porozumeniu obranným mechanizmom, prenosovým, protiprenosovým a procesovým fenoménom, na analýzu imaginácii a snov, stanovenie účinných intervencií v jednotlivých prípadoch, určením psychodynamickej diagnózy.

Teoreticky vychádzame najmä z konceptov M.Balinta, KIP a OPD /Operacionalizovaná psychodynamická diagnóza/.

Okrem zmluvne dohdodnutých seminárov v r. 2022, je možné vytvoriť pre záujemcov supervíznu skupinu s minimálnym počtom 3 ľudí, obvykle v piatok od 14.00 cca do 20.00 v Bratislave - resp. podľa dohody a potrieb účastníkov. Cena na účastníka je od 70 Eur.

Kontakt: chylik@psychopulz .sk, 0948 021 546